Hjem

Samspill mellom dyr og mennesker

Litt om oss

2019-10-08_16-06-37
2019-10-08_16-08-28
2019-10-08_16-07-52
Forsidebilde2
2019-10-08_16-07-03
Forsidebilde

Fem hester, tre katter og hundene Fighter og Elliot utgjør besetningen på Lille Skaugum AS. Lille Skaugum er en «Inn på tunet» gård, som ligger i begynnelsen på Eidsåvegen i Songdalen. 


Charlotte Margrethe Stordal Nilsen, eller Lotta som hun kalles til daglig, er fagansvarlig for barne- og ungdomsarbeidet som drives på gården. Hun har tidligere drevet barnehage i 25 år.


Lille Skaugum AS er en lærebedrift der psykisk helse og antrozoologi (samhandling mellom dyr og menneske) står i fokus.


Inn på tunet gården ble startet i august 2015. I slutten av januar 2016 fikk Lille Skaugum AS statlig godkjenning som Inn på tunet bedrift.


Et av satsingsområdene er å være en alternativ skole, de som sliter i hverdagen, fra skolealder til eldreomsorg.  Et hovedmål er at de skal oppleve mestringsfølelse.

FØLG OSS

INN PÅ TUNET

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.


Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til en gård og livet og arbeidet på gården.


Velferdstjenestene kan omfatte forskjellige private, kommunale og statlige tilbud som for eksempel tilbud i forbindelse med oppvekst og opplæring, helse og omsorgstjenester i forbindelse med rusmisbruk, funksjonshemming, psykisk helse, demens og tilbud om arbeidstrening fra NAV.


Det ble i 2012 innført en godkjenningsordning for gårdsbruk som ønsker å være Inn på tunet tilbydere.

Regjeringen har utarbeidet en egen handlingsplan for tiltaket.

DONASJON

Hos oss er mye av arbeidet gjort med frivillig innsats. Vi kommer ikke under noe kommunalstøtte, og har jobbet med dette frivillig siden 2015. Vi tar gjerne imot donasjoner.